vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start / Bli medlem

Medlemskap

Medlemskap

Välkommen att bli medlem i Föreningen för Samhällsplanering!

 

Enskild medlem (395 kr/år )
Familjemedlem - ytterligare medlem i samma hushåll (250 kr/år)
Pensionärsmedlem (295 kr/år)
Studerandemedlem (125 kr/år)

Som medlem får du information om föreningens aktiviteter, inte minst i lokalavdelningarna, tidskriften PLAN och nyhetsbrevet e-PLAN.

FFS ambition är att erbjuda medlemmarna nya perspektiv, nya insikter och ny kunskap som är nödvändig för att man ska kunna agera slagkraftigt och professionellt i yrkesrollen.

FFS ger ut tidskriften PLAN som rymmer kunskapsinriktade artiklar och debatt om samhällsplaneringens villkor och kraven på professionell planerarkompetens.

FFS erbjuder fora för debatt och kunskap om angelägna planeringsfrågor i form av lokala arrangemang och nationella konferenser.


FFS:s kansli svarar gärna på frågor om medlemskap och har också har hand om adressändringar och andra medlemsärenden.

 

Prenumeration på PLAN (organisationsmedlemskap) för myndighet, företag och organisation

Myndighet, företag eller organisation kan teckna prenumeration och får då föreningens tidskrift PLAN per post. Prenumerationsavgiften är 1200 kronor (1300 kronor för adress utanför Sverige).

Ansök om prenumeration på tidskriften PLAN

Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2021