vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start / Lokalavdelningar / Södra Sverige

Södra Sverige

Södra Sverige

Årsmöte med klimattema 5 mars kl 16.30

Årsmöte med klimattema för FFS Södra Sverige den 5 mars 2015 kl 16.30 - 19.00.

I samband med årsmötet kommer

- Victoria Sjöstedt, lektor vid Institutionen för urbana studier på Malmö högskola, som kommer att prata om klimatanpassning i planering och byggande,

- Hans Hanson,professor i kustprocesser vid Lunds universitet, som kommer att prata på temat “Kan man verkligen använda sand för att skydda kuster mot erosion?”

 

FFS bjuder på enklare förtäring.

 

Platsen för det lokala årsmötet är Geocentrum i Lund, för vägbeskrivning se bild:

FFS Sodra Karta_20150305

  

Handlingar:

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2014

 

Aktiviteter 2014

Höghastighetståg - Var? När? Hur? Seminarium 8/10 2014

2014_ffs_syd_hoghastighetstag

Vad innebär höghastighetståg konkret? Vilka planer är aktuella? När kommer de att realiseras? Finns det fler projekt som kan vara intressanta?

Ett antal ledande experter inom området belyste frågan:

1. Hur ser Trafikverkets planer för höghastighetståg ut?
Lennart Lennefors, Trafikverket

2. The Scandinavian 8 million City – ett annat spännande projekt.
Patrik Sterky, Kreera

3. Blir det höghastighetståg till Hamburg?
Henrik Sylvan, Transport Data Lab

4. Hur ser det ut med höghastighetståg i andra länder? ’
Per Corshammar, Ramböll

 

K2 - Nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik | 1 april 2014

Välkommen till K2 ― Nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik. Christina Lindquist Scholten med kollega berättar om K2, som är ett samverkansprojekt mellan Vinnova, Trafikverket, Formas, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting, Region Skåne, Lunds universitet, Malmö högskola och VTI.

 

Årsmöte på Cykelköket | 13 februari 2014 kl 16.30 - 19.00

FFS-Sodra-2014-Cykelkoket

FFS Södra höll årsmöte på Cykelköket. Efter det formella årsmötet berättade först Katarina Älg om Cykelköket och sedan Christoffer Hedberg om hur Malmö stad arbetar för att främja cykling. Vi avslutade med en rundvandring.

Presentationen om Malmös cykelarbete (pdf)

 

Årsmöteshandlingar:

Dagordning årsmöte 2014 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2013 (pdf)

Årsmötesprotokoll 2013 (pdf)

Inbjudan (pdf)
 

 

Genomförda aktiviteter 2013

Brunnshög nästa! FFS-träff den 25 november 2013

2013-brunnshog

 

Den 25 november 2013 hölls en presentation av stadsutvecklingsprojekt Brunnshög i Lund med efterföljande diskussion på Västra station i Lund. Projektledare Eva Dalman med medarbetare berättade om bakomliggande idéer kring t ex miljöarbete, klimatanpassning, täthet, trafik och etapptänkande.

 

Sommaravslutning i Alnarp - 19 juni 2013

Den 19 juni anordnade FFS till traditionsenlig sommaravslutning i Alnarp.

Program

17.30 FUSE - säkrad urban förtätning! Anders Larsson om arbetet inom forskningsprojektet FUSE (Future Urban Sustainable Environment)

18.30 Alnarpsparken och dess framtid - promenad. Karl Lövrie

19.00 Picknick i det gröna. (Picknick anordnades av FFS till självkostnadspris)

 

Spårvagn eller buss? Seminarium 15 maj 2013

Det satsas för fullt på nya spårvagnar i Skånes större städer. På flera håll i Europa satsas det på superbussar. Lokalföreningen för FFS i Södra Sverige bjöd in medlemmar till ett seminarium om några av kollektivtrafikens utmaningar. Vad är egentligen bäst – spårvagn eller buss, eller en kombination? Seminariet hölls på Västra station i Lund.

Program

17.00 Inledning
17.05 Positivt om spårvagnar, SPIS och satsningen i Lund, Helsingborg och Malmö
Susanne Duval, projektkoordinator SPIS
17.25 Paus med enkel förtäring och mingel
17.45 Positivt om bussar inkl. BRT/BHLS i Europa
Sven-Allan Bjerkemo, trafikkonsult Bjerkemo konsult
18.05 Milstolpar för kollektivtrafiken i Lund
Christian Rydén, trafikplaneringschef Lunds kommun
18.15 Diskussion, synpunkter på spårvagnar/bussar i Malmö, Lund, Helsingborg.
Panel: Susanne, Sven-Allan och Christian
18.45 SLUT

 

Årsmöte den 8 februari

Årsmötet ägde rum kl 16 på Malmö Börshus i anslutning till konferens om Öresundsmetro.

Se mötesprotokoll: sid 1, sid 2 (pdf).

Övriga möteshandlingar:

Dagordning, Verksamhetsberättelse 2012, Protokoll från föregående årsmöte 2012

 

Seminarium om social sammanhållning den 18 januari kl 13

Malmö högskolas stadsplanerarprogram bjuder in FFS södra Sverige till presentationer av studentutvärderingar av verksamheter i Seved och Sofielund (se bifogad inbjudan).

Inbjudan: Se inbjudan (pdf) 

 

Genomförda aktiviteter 2012

Strategier för regional planering i Öresundsregionen, 26 september kl 17-20

Lokalföreningen för FFS i Södra Sverige bjöd in medlemmar, danska kollegor i FAB (Foreningen af Byplanlæggere) samt FFS svenska moderförenings styrelse till ett seminarium på temat strategier för regional planering i Öresundsregionen. Seminariet hölls i Region Skånes lokaler i Malmö.

Inbjudan (pdf)

 

Besök i Alnarp, 11 juni kl 17.30

Eva Jansson på POM, Programmet för odlad mångfald, visade runt och berättade om verksamheten. Därpå följde picknick i parken.

Inbjudan (pdf)

 

Studiebesök på mastersutbildning i tillämpad klimatstrategi på Lunds universitet, 10 maj kl 17

FFS södra Sverige arrangerade tillsammans med Lunds universitet ett studiebesök på mastersutbildningen i tillämpad klimatstrategi torsdagen den 10 maj kl 17:00- ca 19:00.

· Kort presentation av utbildningen

· Helsingborgs klimatarbete i den fysiska planeringen

· Klimatanpassning- rättsliga ramar, aktörer och gränsdragning i ansvarsfrågor

Inbjudan (pdf)

 

Inbudan: Konferens om höghastighetståg i Skåne, 20 april, Lund

Vi har tack var Lennart Serder i styrelsen fått möjlighet att anmäla oss till en mycket spännande konferens om framtida höghastighetståg i Skåne. Ett begränsat antal platser finns till förfogande.

För tid, plats, program  och ANMÄLNINGSFÖRFARANDE, se inbjudan (pdf).

 

Årsmöte samt diskussion på temat "Det kommunala planmonopolet - hot eller möjlighet för god planering". 14 februari 2012 kl 16, Västra Station, Lund.

Efter det formella årsmötet, ca kl 17.00 introducerar Anders Nyquist (planeringschef, Lomma kommun) diskussionsämnet som är ”Det kommunala planmonopolet – hot eller möjlighet för god planering”. Sedan kommer Christer Ljungberg, trafikplanerare och VD för Trivector, att föra fram en vinkel som kommer att sättas i kontrast till vad Göran Berggren, Strategisk planeringschef för Staffanstorps kommun, kommer att framföra. Detta leder förhoppningsvis till en livlig diskussion och mycket eftersnack om vårt planeringssystem som vi alla verkar inom.


Handlingar:

Inbjudan
Dagordning årsmöte

Årsberättelse 2011

Årsmötesprotokoll 2011
Årsmötesprotokoll 2012

 

 

Styrelseprotokoll (ej komplett förteckning)

Protokoll, styrelsemöte 29 november 2011.

Protokoll, styrelsemöte 17 januari 2012.

Protokoll, styrelsemöte 6 mars 2012.

Protokoll, styrelsemöte 22 maj 2012.

Protokoll, styrelsemöte 13 november 2012.

Protokoll, styrelsemöte 13 augusti 2013


 

 

Styrelse (vald vid årsmötet 8 februari 2013)

Anna Hamberg

ordförande, lokalavd. Södra Sverige

landskapsarkitekt, WSP

Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Louise Andersson

landskapsarkitekt

Länsstyrelsen

 

Camilla Dahlström Morland

trafikplanerare

Malmö kommun

 

Martin Grander

statsvetare

Malmö Högskola

 

Thomas Holtenäs

Arkitekt SAR/MSA

Holtenäs & Holtenäs

 

Ulrika Håkansson Ström

samhällsplanerare

Lomma kommun

 

Maj-Lena Linderson

naturgeograf

Lunds Universitet
 

Martin Ljungström

Ekolog

SWECO

 

Carolina Lundberg

landskapsarkitekt

Vectura

 

Karl Lövrie

landskapsarkitekt, vicedekan grundutbildningen

SLU Alnarp

 

Lennart Serder

civilingenjör SVR

Serder & Serder

 

Tine Utzon-Frank

arkitekt

Region Skåne

Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2023