vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start / Lokalavdelningar / Stockholm-Mälardalen

Stockholm-Mälardalen

Stockholm-Mälardalen


Välkommen till FFS lokalavdelning Stockholm - Mälardalen
Vi arrangerar mötesplatser för att sprida aktuell kunskap, väcka debatt och verka för en sakkunnig hantering av olika planeringsfrågor. Vi vill stimulera till möten mellan olika discipliner och tankesätt, ge utrymme för idé- och erfarenhetsutbyte och därmed bidra till medlemmarnas dagliga bildning i arbete och studier.

 

Boka in vårens mötesplatser Stockholm-Mälardalen! 

Försommarmingel: Planerarrollen - lärdomar och förhoppningar

En mötesplats för samtal, reflektioner och
erfarenhetsutbyte. Mer info kommer inom kort.

 

Torsdag den 28 maj (OBS! Nytt datum!). På Rambölls kontor, Krukmakargatan 21. Kvällen börjar klockan 17.30.

 

Anmälan obligatorisk till FFS Stockholm Mälardalen Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den  senast 22/5.

 

Välkommen!

 

Tidigare aktiviteter och träffar

Årsmöte 14/1 2015

Årsmötesprotokoll 2015 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2014, Stockholm - Mälardalen (pdf)

 

Sammanställning av mötesplatser som lokalavdelningen genomfört de senaste åren:

2015: Digitala dialogmetoder (mars)

2014: Releasefets PLAN nr 1 år 2014 (feb), Webbinarium Blockholm (maj), Hållbar trafikplanering + Medborgarburen planering (juni), Placemaking (juni), planering och politik (oktober).

2013: Stockholm på väg (november), Hornsbergs strandpark (juni), Releasefest FFS bok (maj), SA Planakademiseminarium (april), Vart är översiktysplaneringen på väg? (mars), Stockholm on the move/Kollektivtrafikspaning (feb)

2012: Höga hus (december), Robert Cervero (november), Den gröna promenadstaden (oktober), Stadens ljud (september), Studiebesök Västra Kungsholmen (september), Releasefest PLAN nr 2-3 år 2012 (juni), Besök hos MMÖ (maj), Planerarrollen - Detta måste framtidens planerare kunna (mars), Hur förena Grönt och Förtätning? (januari)

2011: Transporter & Logistik- Eskilstuna (oktober), Arkitektur Stockholm & Mina drömmars Stockholm (augusti), Framtidens slussen (juni), En planerares vardag - möte med studenter vid Uppsala Universitet (maj), Transportvisioner - nu och då (april), Kreativa näringar, konstnärliga värden & stadsutveckling (mars), Svenska arkitekter och planerares internationella erfarenhet (feb)

2010: Telefonplan - historik och framtid (nov), Norra Djurgårdsstaden (juni)

2009: Energi, klimat och planering (februari)

2008: Reflektion från World Urban Forum 4 Nanjing (dec), Järvalyftet (okt), Trygghet och planering (april), Programförklaring av YIMBY-nätverket (feb)

2007: Alternativa dialogmetodiker i samhällsplaneringen (okt?), Handel del 3 besök i Vällingby centrum (maj), Handel del 2 Sickla Köpkvarter (mars)  

2006: Handel del 1 Tillbaka- och framåtblick på handeln (dec), Vad är en stad? (sep), Trängselskatt (mars?)

 

FFS lokalavdelning Stockholm - Mälardalen: styrelse, verksamhet och arbetssätt  samt valberedning

FFS lokalavdelning Stockholm - Mälardalen, styrelse 2015
Styrelsen för 2015, vald vid årsmötet 14/1:

Ordförande, Nyval ett år
Katarina Fehler, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun (nyval)

Kontakt: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Ledamöter, omval/nyval två år 2015-2016

  • • Carl-Johan Engström, aktiv pensionär / forskare KTH (omval)
  • • Charlotta Eriksson, konsult, Ramböll (omval)
  • • Staffan Forsell, egen konsult, fd Stockholm stad (nyval)
  • • Conny Olander, konsult, Svensk tillväxtstrategi , fd SVID (omval)
  • • PO Remmare, utredare, Tillväxtverket (omval)
  • • Studentrepresentant via Stockholms Universitet studentorganisation Kultär (ordförande: Hulda
  • Hardardottir, Zarah Sjökvist, Johanna Thuresson)

 

Ledamöter, (valda vid årsmötet 2014) två år 2014-2015

• Jessica Andersson, regionplanerare, SLL/TMR (nyval)
• Joel Hernbäck, konsult, Spacescape (nyval)
• Tony Karlsson, samhällsplanerare, Tyrens (nyval)
• Anna Lundgren, fd Mälardalsrådet, numera KTH (nyval)
• Heli Rosendal, planerare, Nynäshamns kommun (nyval)

 

FFS Lokalavdelning Stockholm - Mälardalen, styrelsens verksamhet och arbetssätt

I samband med årsmötet den 27/2 togs följande rekommendation om inriktning på verksamheten 2014: 

Det lokala arbetet är ideellt och inget styrelsearvode utgår. Det som bestäms av styrelsen behöver också genomföras av styrelsen. Kontakta ordföranden eller valberedningen om du vill du engagera dig i lokalavdelningen.
 
Vår mötesplanering ett normalår är enligt följande:
Januari/Februari: Årsmöte och i samband med årsmötet ett konstituerande möte
Mars: Möte inför mötesplats i april/maj
Juni: Diskussions- och planeringsmöte
Augusti: Möte inför mötesplats sept/okt
Oktober: Möte inför mötesplats i nov/dec
December: Möte inför årsmötet och mötesplats i jan/feb

 

FFS Lokalavdelning Stockholm - Mälardalen, valberedning 2015

Bengt Andersson (sammankallande)
samhällsbyggnadschef, Nykvarns kommun

Michaela Wollter, studerande Stockholms Universitet  (nyval);

Mats J Lundström, forskare KTH, (nyval)Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2023