vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start / Lokalavdelningar / Sydöstra Sverige

Sydöstra Sverige

Sydöstra Sverige

FFS lokalavdelning Sydöstra Sverige
Välkomna till FFS lokalavdelning Sydöstra Sverige. Vi har ambitionen att komplettera FFS verksamhet lokalt genom att arrangera lokala mötesplatser.

 

Vilket är Jane Jacobs arv och vad har det för relevans för planeringen i Sverige? 2 oktober 2014

2014_ffs_sydost_janejacobs

Välkommen på seminarium med visning av intervjufilm och efterföljande diskussion. Samtalsledare: Gösta Blücher

När: torsdag den 2 oktober 2014 kl 17

Var: Blekinge Tekniska Högskola, sal C413A, Valhallavägen 1, hus C, 4:e våningen

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe och macka till föranmälda.

Anmäl dig senast 25 september till: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Se även pdf!

 

FFS Region Sydost

Föreningen för samhällsplanering Region Sydost har som uppgift att:

 • Sprida kunskap och väcka debatt om samhällsplaneringens mål och  medel.
 • Verka för en sakkunnig behandling av såväl landsbygdens som tätorternas  planeringsfrågor.
 • Verka för att planeringen alltid är relevant för vår samtid och framtid.
 • Driva frågor om professionell utveckling och arrangera konferenser, mötesplatser, studieresor och andra aktiviteter i synergi med myndigheter, organisationer och andra föreningar.

 

Styrelse:

Susana Pesce, ordförande, tfn 0733697277, e-post Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Eva Sundin, sekreterare

Eric Markus, ekonomiskt ansvarig

David Gillanders

Karin Wilstrand

Järda Blix

 

Tidigare aktiviteter 2013

Temakväll om Cradle to Cradle
Torsdag 10 oktober 2013

kl 18.15 till Ronneby!

Cradle to cradle innebär att allting ska ingå i kretslopp från vagga till vagga och inte från vagga till grav. Ronneby har nu ett showroom som visar exempel på hur det kan gå till och vilka material man kan använda.

Program:

 • 18.15-18.45
 • Introduktion till Cradle to Cradle. Johan Sandberg tf verksamhetsledare för Cefur (Center för forskning och hållbar utveckling i Ronneby).
 • 18.45-19.00
  Peter Fransson introducerar ett projekt som innebär att intresserade får bygga möbler enligt cradle to cradle-metoden till en ny förskola i Listerby.
 • 19.00-19.30
  Rundvandring i Cradle to Cradle showroom samtidigt som det serveras fika.
 • 19.30-20.00
  Roland Gustavsson (professor emeritus landskapsarkitektur) berättar om sitt arbete med utemiljön vid den nya förskolan i Listerby enligt cradle to cradle-metoden.

 

 

Årsmöte och mötesplats på temat "The Radicant City" den 12 mars 2013

FFS Sydost genomförde en kombinerad mötesplats och årsmöte den 12/3. På BTH Campus Gräsvik, Valhallavägen 1, Karlskrona. Lokal Ateljén.

Upplägg: 16.15 FFS Sydosts årsmöte + mackor, 17.00- ca 19.00 Prof. Dr. Jana Revedin and the BTH Urban Design Master Class

Tema: The Radicant City: Participative planning strategies for social inclusion. BTHs nyutnämnda konstnärliga professor i arkitektur och gestaltning Jana Revedin håller en föreläsning om The Radicant City och Sustainable Urbanism. Jana Revedins studenter på programmet i Urban Design presenterar därefter sin studie om hållbar stadsutveckling i Karlskrona. Föreläsningen är på engelska. FFS Sydost bjuder alla föranmälda på macka och fika.

Tidigare aktiviteter 2012

Årsmöte och föredrag: Det koloniala arvet och framtiden - planeringens roll i Kenya och Singapore

FFS Sydöstra Sverige höll årsmöte i Karlskrona den 1 mars 2012. I anslutning till årsmötet hölls också ett föredrag på temat "Det koloniala arvet och framtiden - planeringens roll i Kenya och Singapore".

Föredrag av Susana Pesce (Gisprocess AB) och
Eric Markus (Blekinge Tekniska Högskola)

Både Kenya och Singapore blev självständiga stater på 1960-talet efter en lång period som brittiska kolonier och har sedan självständigheten utvecklats i olika riktning. Föredragshållarna presenterar och diskuterar hur planering och styrning av markanvändning utvecklats i dessa två länder. Hur stort är det koloniala arvet i planeringssystemen? Vilken roll och status har planering idag? Hur ser man på framtiden – och vilken betydelse har styrning av markanvändning för landets framtida utveckling? Presentationen följs av en öppen diskussion.

Program och dagordning

 

Dokumentation: Växjö - Europas grönaste stad? Vad kan vi lära oss av Växjös erfarenheter?

Föreningen för Samhällsplanering Region Sydost i samarbete med Växjö kommun, Sveriges Arkitekter Jönköping Kronoberg och Linnéuniversitetet, bjöd in till en inspirationsdag om den hållbara staden på Smålands museum i Växjö den 23 oktober 2012.

Nedan kan du ta del av presentationer från dagen.

Program:

09.00 Fika och registrering

09.30 Välkomna! (Susana Pesce, ordförande FFS Region Sydost)

09.35 Hållbara städer (Alexander Ståhle, urbanist, Spacescape)

10.30 Europas Grönaste Stad – våra främsta utmaningar (Julia Ahlrot, miljöstrateg Växjö kommun)

11.10 Stadens gröna och blåa infrastruktur - nytt grönstrukturprogram (Maria E Arvidsson, landskapsarkitekt Växjö kommun)

11.40 Växjö – de sju sjöarnas stad (Andreas Hedrén)

12.00 Lunch

13.10 Växjö – trästaden (Kristina Thorvaldsson, planeringschef Växjö kommun) 13.10 Erfarenheterna från SESAC – så här arbetar vi vidare (Julia Ahlrot)

13.30 Träbyggnadsteknik – Forskning vid Linnéuniversitetet ( Eric Serrano , professor LNU)

14.15 VEAB – en viktig motor i Europas grönaste Stad (Johan Saltin, VEAB)

14.45 Fika

15.15 Vision Trummen – Hjärtat i Europas Grönaste stad (Kristina Thorvaldsson)

15.45 Avslutning

Se även inbjudan (pdf)

 

Genomförda aktiviteter 2008-2010

Jämställdhetskonferens:

I oktober 2010 anordnades ett välbesökt seminarium om jämställdhet i Karlskrona. Arrangörerna: BTH, Ronneby kommun samt Föreningen För Samhällsplanering med finansiellt stöd ifrån Boverket, bjöd in till en dialog om jämställdhet i samhällsplaneringen. Under dagen behandlades frågor som; hur man ska arbeta med jämställdheten i översiktsplanering och detaljplaner utan att cementera gamla könsroller.

 

Övergivna platser: Konferens ägde rum den 8 april 2009, Galleri Rififi, Växjö.

Föreläsare: Jan Jörnmark, författare, fotograf, ekonomihistoriker. Föreläsningen hade ca 50 åhörare. Förening för Samhällsplanering Region Sydost hade årsmöte i samband med föreläsningen. Konferensen anordnades i samarbete med Sveriges Arkitekter, Växjö Arkitekturförening, Växjö Universitet.

 

Klimatanpassning, planerarnas roll och ansvar: Höstseminarium i samarbete med Sveriges Arkitekter, Växjö Arkitekturförening, Växjö Universitet och Växjö kommun. Konferensen ägde rum på Växjö Universitet den 26 november 2008 som en följd av den genomförda konferensen den 6 november 2007 med tema: Stadsutveckling - en global miljöfråga!

Konferensen i november 2008 med tema ”Klimatanpassning roll och ansvar” hade som föredragshållare en representant från Mistra-Swecia, en från BTH, en från Boverket samt två kommunala planerare.

 

3D i planeringsarbete var temat för konferensen i samband med  årsmötet som genomfördes den 15 april 2008 vid Tekniska Högskolan BTH, Karlskrona med runt 30 deltagande. Mötet inleddes av Claes-Åke Kidlund (Karlskrona Kommun).

Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2023