vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start / Lokalavdelningar / Umeå-Norrland

Umeå-Norrland

Umeå-Norrland

FFS lokalavdelning Umeå
Välkomna till FFS lokalavdelning Umeå. Vi har ambitionen att komplettera FFS verksamhet lokalt i Umeå genom att arrangera lokala mötesplatser i form av i första hand lunchseminarier. Vi vill på dessa mötesplatser sprida kunskap, väcka debatt och verka för en sakkunnig hantering av olika aktuella lokala och regionala planeringsfrågor. Vi vill stimulera till möten mellan olika discipliner och tankesätt, ge utrymme för idé- och erfarenhetsutbyte och därmed bidra till medlemmarnas dagliga bildning i arbete och studier.

 

FFS lokalavdelning Umeå, aktiviteter 2014

 

26 mars | FFS Sverige: Årsmöte och seminarium
FFS kommer genomföra sitt årsmöte i Umeå den 26 mars. I anslutning till årsmötet arrangerar FFS Umeå ett seminarium/program på temat stad/kultur, kulturdriven tillväxt, arkitektur mm. Innehåller även aktiviteter kopplat till att Umeå är Europas kulturhuvudstad år 2014. Mer info kommer.

 

FFS lokalavdelning Umeå, aktiviteter 2013

FFS Umeå bjuder in medlemmar i föreningen och yrkesverksamma i samhällsutvecklingen i vid bemärkelse till en serie lunchseminarier kring samhällsplanering under våren 2013.

Stad i förändring: Bevara – Förändra – Förnya

14 februari  Föreningens årsmöte med tema om "Umeå kulturhuvudstadsår 2012" Fredrik Lindegren

15 mars  "Umeås utmaningar! -tillväxt, byggande och arbete". Annalena Löfgren, Umeå kommun

12 april  "Hållbarhetscertifiering av stadsdelar – green wash eller gör det någon nytta?" Ann-Kristin Karlsson, Sweden Green Building Council

24 maj  "Staden som kuliss eller staden som huvudrollsinnehavare" Ola Nordebo, Politisk chefredaktör VK

Plats och Tid
Norrlandsoperan kl 11.30

Upplägg

Vi inleder med lunch och samtal vid borden. Seminariet startar kl 12.00. Arrangemanget beräknas sluta kl 13.

Vi inleder med 30 minuters presentation och därefter följer en intresseväckande debatt där du har möjlighet att delta, skärpa sinnet, diskutera och hjälpa till att lyfta allas våra blickar.

Frågor?

Hör av dig till Anna Gemzell, anna.gemzell "at" trafikverket.se eller Royne Söderström royne.soderstrom "at" umea.se 

FFS lokalavdelning Umeå, tidigare aktiviteter

14/2 2013 Umeå kulturhuvudstad 2014 + FFS Umeå årsmöte Fredrik Lindegren svarade för huvudpresentationen.,

18/1 2013 Planering – det största hotet mot utveckling? , där Björn Johansson från Balticgruppen svarade för huvudpresentationen.

23/11 2012 “Umeås identitet – en framgångsfaktor”, där Sara Bragée från Tyréns stod för huvudpresentationen.

26/10 2012 “Kompensation – ett nytt verktyg i samhällsplaneringen”,  där Anders Enetjärn från Enetjärn Natur stod för huvudpresentationen.

FFS lokalavdelning Umeå, kontaktuppgifter

Royne Söderström, ordförande, lokalavdelningen för Umeå-Norrland
E-post royne.soderstrom(at)umea.se

 

Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2023