vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start / Om FFS / Aktiviteter / Mötesplats 14/3 2012: Planerarroll i förändring

Mötesplats 14 mars 2012: Planerarroll i förändring - Detta måste framtidens planerare kunna!

Mötesplats 14 mars 2012: Planerarroll i förändring - Detta måste framtidens planerare kunna!

ffs2012_planerarrollen

 

Dokumentation

Delar av eftermiddagens program den 14 mars 2012 finns tillgängligt nedan i form av presentationer i pdf-format samt videoklipp.

 

Presentationer (pdf)

Inledning, Bengt Andersson & Anna Hult, FFS+KTH

Samhällsplaneringens utveckling, Carl-Johan Engström, FFS+KTH

Det statliga perspektivet, Susanne Ingo, Trafikverket

Det kommunala perspektivet, Fredrik Legeby, Stockholms stad

Konsulten, Magnus Dahlström, Atkins Sverige AB

Näringslivet, Andreas Lundgren, IBM

 

Videoklipp

Delar av programmet har tillgängliggjorts på Bambuser av KTH Stadsbyggnadsakademin.

 

Inbjudan

Planering och planerarroll i förändring
Svensk välfärdspolitik har präglats av en stark tilltro till en reglerad ekonomi och en omfattande offentlig sektor. Det har i sin tur bidragit till ett stort förtroende för planerarens expertkunskap. Men medan flera sektorer inom den offentliga sektorn under senare årtionden har genomgått omstruktureringar för att möta samhällets nya krav, präglas planeringsfältet av en gradvis vittring av handlingskraft, kompetens och tillit. Resultatet är att den svenska planeraren idag står dåligt utrustad för att hantera allt mer komplexa utmaningar om ett hållbart samhälls- och stadsbyggande.

Globalisering och en avreglerad finansmarknad ledde i Sverige till finanskrisen i början av 1990-talet, med bantad offentlig sektor, avreglerad bostadsmarknad och med valfrihetsreformer inom välfärdssektorn. Efter finanskrisen 2008, pågående eurokris och klimatkris samt permanentning av arbetslöshet på höga nivåer framstår ett nytt förhållningssätt som nödvändigt. Kapitalism 4.0 är ett av de nya begrepp som försöker fånga vikten av ansvarstagande företag och banker, om medveten omställning till miljövänlig teknik, villkoren för offentligfinansierad vård och omsorg, renässans för stadsutveckling etc.

Mötesplatsens fokus & frågeställningar
Hur kan den svenska planerarrollen, både inom offentlig och privat regi, utvecklas för att både säkra demokrati och skapa förutsättningar för hållbar utveckling och därigenom bidra till en fortsatt hållbar välfärdsutveckling? Vad innefattar planerarrollen? Har rollen för planerare förändrats över tiden? På vilket sätt? Och kommer rollen för planerare att ytterligare förändras? Hur bör planeraren utbildas, inför och under sin yrkestid?

 

PROGRAM
13:00 Inledning: Bengt Andersson, FFS & Anna Hult, KTH Stadsbyggnadsakademin

13:15 Introduktion: Samhällsplaneringens utveckling. Carl-Johan Engström, KTH/FFS

13:30 Planerarrollen: Hans Gillgren, Gillark & Katarina Fredrika, WWACE

14:00 Internationellt perspektiv på planerarrollen: Tina Grange, KTH & Lukas Smas, Nordregio

14:30 Fruktpaus

15:00 Olika perspektiv:
Staten: Susanne Ingo, Trafikverket
Regionen: Ylva Löf, Göteborgsregionen
Kommunen: Fredrik Legeby, Stockholm stad
Politikern: Hans Ekström (s), Riksdagen
Konsulten: Magnus Dahlström, Atkins Sverige AB
Bygg- och fastighetsföretaget: Nancy Mattsson, Skanska AB
Näringslivet: Lars Wiight, IBM

16:00 Paneldebatt: Hans Ekström, Nancy Mattsson, Ylva Löf, Susanne Ingo, Tina Grange.

16:30 Mingel

17:00 Föreningen för Samhällsplanerings årsmöte

 

Anmälan: Mötesplatsen är öppen och kostnadsfri för alla intresserade och ordnas i anslutning till FFS årsmöte. Det krävs ingen anmälan, men skicka gärna e-post så vi kan planera inköp: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Tid och plats: Onsdagen den 14 mars i samlingslokalen K1 på KTH, Teknikringen 56, entréplan. Närmaste tunnelbanestation är Tekniska Högskolan, varifrån det är 8-10 minuters promenad. Se karta (extern länk). Lokalen rymmer 120 personer. Välkommen!

Inbjudan: Inbjudan för utskrift (pdf).

 

Mötesplatsen anordnas i samarbete mellan Föreningen för Samhällsplanering Stockholm-Mälardalen och KTH Stadsbyggnadsakademin.

Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2023