vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start / Om FFS / Per Holms resestipendium

Per Holms resestipendium

Per Holms resestipendium

I samband med 40-årsjubileet inrättade Föreningen för Samhällsplanering ett resestipendium, som vid årsmötet kan tilldelas en person som gjort sig särskilt förtjänt om samhällsplaneringens bästa. Föreningens hedersordförande, professor Per Holms namn knöts till stipendiet.

Styrelsen utser inom sig en stipendiekommitté som i god tid lämnar förslag till styrelsen om årets kandidater inkl motiveringar.

 

Stipendiater

2013: --
2012: --
2011: --

2010: --
2009: --
2008: --
2007: Eva Sjölin
2006: Birgit och Olle Wastesson
2005: Katarina Dunér
2004: Bertil Sannel
2003: Ulf Strömquist
2002: Gösta Carlestam
2001: --
2000: --
1999: --
1998: Louise Nyström
1997: Gösta Oscarsson
1996: Eivor Bucht
1995: Lars Berggrund
1994: Ingrid Lundahl
1993: Lisbeth Lindeborg
1992: Hans Åkerlind
1991: Göran Wallin
1990: Gun Britt Mårtensson
1989: Björn Bosaeus
1988: Tom Rosander

Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2023