vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start / Om FFS / Revisorer

Revisorer

Revisorer

Torbjörn Backvall, Fyra Revisorer AB, ordinarie (auktoriserad revisor)

Hans Linderstad, Stadskansliet, Göteborgs stad, ordinarie

Henrik Nolmark, suppleant

 

Valda vid föreningens årsmöte 2012.

Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2023