vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start / Om FFS / Styrelse

Styrelse & Råd

Styrelse & Råd

 

FFS Styrelse 

 

Ordförande

Bengt Andersson
Samhällsbyggnadschef, Nykvarns kommun

E-post: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Ledamöter

 

Gunnar Persson
Stadsbyggnadschef, Göteborgs kommun

 

Lars Westin
Föreståndare för Cerum, Umeå universitet

 

Jannica Schelin

Processledare, Norrköpings kommun

 

Moa Tunström
Forskare, KTH

 

Anna Stenlöf
Konsult

 

Hans Ekström
Riksdagsledamot för Södermanlands län

 

Maia Rostvik
Studerande, Stockholms universitet

 

Eva Wikström

Gatuchef, Piteå kommun

 

Kerstin Larsson

Konsult


Olof Karlsson

Planarkitekt, Botkyrka kommun

 

Martin Storm

Samhällsbyggnadschef, Torsås kommun
 

Ständigt adjungerade

Till styrelsen är ordföranden i FFS lokalföreningar samt redaktören för föreningens tidskrift PLAN ständigt adjungerade.

 

Styrelsen valdes av föreningens årsmöte den 28 mars 2014. Styrelsen genomförde ett konstituerande möte den 14 maj 2014.

 

FFS Råd

FFS har i samband med årsmötet 2013 låtit bilda ett råd. Rådet har till uppgift att engagera erfarna personer med liten tid att lägga ned arbete på föreningen, men vars nätverk och kontaktytor har stor betydelse för arbetet med föreningens inriktning och profil. Rådet består av minst fyra personer och sammanträder minst en gång per år.

 

Rådet består av:

  • Ilmar Reepalu, avgående KSO Malmö, 2 år
  • Anna Sander, vd IQ samhällsbyggnad, 2 år
  • Peter Örn, f.d ordf Delegationen för hållbara städer, 2 år
  • Ulrika Franke, vd Tyréns fd stadsbyggnadsdir och borgarråd i STHLM, 3 år
  • Carl-Johan Engström, KTH och FFS fd ordf samt redaktör för PLAN. 3 år (sammankallande)

  • Bengt Andersson, FFS ordförande 2013/2014

Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2023