vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start / Om FFS / Valberedning

Valberedning

Valberedning

Bo Aronsson, Centrala Älvstaden, Göteborgs stad, sammankallande
Karolina Isaksson, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Carl-Johan Engström, KTH

Eva Hägglund, Sveriges Kommuner & Landsting

 

Valda vid föreningens årsmöte 2014.

Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2023