vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start / PLAN

PLAN

plan2013-1-omslag

PLAN är en tidskrift för debatt om samhällsplanering. En stor del av Sveriges professionella planerare läser PLAN. Det gör också många politiker, företagare, forskare och studerande, som är intresserade av planeringsfrågor. PLAN är till för både specialister och allmänt intresserade.

PLAN är Föreningen för Samhällsplanerings medlemstidskrift, ett forum för samhällsplaneringsintresserade och yrkesverksamma som speglar planeringens dynamik i det föränderliga samhället. I PLAN beskriver, analyserar och debatterar forskare och praktiker kring förändrade förutsättningar och nya utmaningar för samhällsplaneringen, nya arbetsmetoder och professionens utveckling.

PLAN bevakar kommunal och regional planering, regionalpolitik, byggande och bostadspolitik, infrastruktur, miljöpolitik och internationella utvecklingstendenser samt belyser sociala konsekvenser i planeringen. PLAN ger plats åt nya teoretiska perspektiv och unga skribenter!

PLAN kommer ut med sex nummer per år. Vissa nummer är temanummer som behandlar olika aspekter av en fråga.

Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2021