vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start / PLAN / Aktuellt nummer

PLAN: #1 år 2015 är nu ute

PLAN: #1 år 2015 är nu ute

PLAN #1 år 2015 - Processer

Årets första nummer kom ut enligt planen den 22/2. Temat är processer. Många olika vinklingar på detta tema. 

PLAN nr 6 år 2014 - Energi, är ett specialnummer finansierat av projektet Special

PLAN nr 6 år 2014 har temat “Energi”, vilket också är temat för det EU projekt som FFS är med och driver under namnet SPECIAL, läs mer här.

 

PLAN nr 5 år 2014 - The impact of culture, är ett specialnummer finansierat av Tillväxtverket.

Konferensen "The impact of culture" genomfördes i Umeå, Europas kulturhuvudstad, den 23-24 september. Konferensen fokuserade på hur kultur och kreativa företag kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Konferensen var ett samarrangemang mellan flera olika aktörer och projektleddes av Tillväxtverket. I syfte att skapa en heltäckande och tillgänglig dokumentation för en bredare publik än enbart konferensdeltagarna, gavs FFS i uppdrag att göra ett specialnummer av vår tidskrift PLAN. Nu finns PLAN nr 5 år 2014 att ta del av i sin helhet via Tillväxtverkets webbsida. Konferensen genomfördes på engelska, varför också dokumentationen är på engelska. Vill du läsa en kortfattad dokumentation på svenska så finns den att ta del av här.

Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2023