vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start / PLAN / Annonsera

Annonsera i PLAN, E-PLAN och på www.planering.org

Annonsera i PLAN, E-PLAN och på www.planering.org

Annonsbokning

För bokning av annonser i PLAN, ePLAN eller webben, vänligen kontakta FFS annonsansvarige Mats Johan Lundström: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den . Vid frågor, 0733-423636.

 

Annonsera i PLAN


Priser

Svartvitt 4-färg
Helsida: 9 000 11 000
Halvsida: 4 800 6 800
Kvartssida: 2 600 3 600

Tillägg för annons på omslagets baksida är 20 % (färg) och för omslagets insida 10 % (färg).

PLAN är momsbefriad. Priserna gäller vid leverans av färdig annons. Om vi ska göra annonsen tillkommer timkostnad.

Insticksreklam rekommenderar vi inte i första hand, även om vi erbjuder det som ett alternativ. Tidskriften finns på många myndigheter, institutioner och konsultföretag där den cirkulerar bland personalen. Det vill säga läsare nummer ett får bladet men det är inte säkert att nummer åtta eller tolv får det. Vad gäller pris tar vi 8 000 kr då ni levererar den färdiga trycksaken till tryckeriet. Den måste gå ned i våra kuvert som rymmer tidskriften.
  

Annonsstopp och utgivning

Annons bokas hos FFS annons- och partneransvarige Mats Johan Lundström; mats, Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den . För frågor, ring 0733-423636. Deadlines för annonsbokning och materialleverans för 2015, se utgivningsplan nedan. 

Passar inte utgivningen med er tänkta annons - välkommen att annonsera på vår webb eller i vårt elektroniska nyhetsbrev e-PLAN, se nedan.

 
Leveranskrav för färdiga annonser

Annonsformat:

Helsida: 199b x 280h mm (utfallande) (+5 mm för utfall)

Halvsida liggande: 170b x 122h mm 

Halvsida stående: 85b x 244h mm

Kvartssida: 85b x 122h mm 

Helsida baksida: 199b x 241h (utfallande) (+5 mm för utfall) (FFS Pluspartners har företräde)

Helsida insida omslag: 199b x 280h (utfallande) (+5 mm för utfall) 

 

Filformat med mera: eps med inbäddade typsnitt och inbäddade bilder (CMYK för färgbilder och gråskala för svartvita bilder) eller högupplöst/tryckoptimerad pdf. En pdf för påseende ska bifogas. Färdigt annonsmaterial skickas till Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den med kopia till Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

 

Betalning

30 dagar från fakturadatum. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras 45 kronor. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad efter förfallodagen. Fakturafrågor ställs till FFS:s kansli, e-post  Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .

  

Annonsera i föreningens elektroniska nyhetsbrev e-PLAN

Föreningen för Samhällsplanering har ett elektroniskt nyhetsbrev kallat FFS e-PLAN som går ut till de medlemmar som angett e-postadress. Utskick görs normalt den 20:e varje månad, med undantag för sommarmånaderna juni och juli. Nyhetsbrevet rymmer en väl synlig annonssektion anpassad för textannonser med rubrik samt kortfattad beskrivning, vilket kan passa bra för platsannonsering och annonsering av konferenser etc. Annonsstopp är två dagar före utskick, d.v.s. den 18:e respektive månad.

 

Annonsera på föreningens webbplats www.planering.org


Priser

1 vecka kostar 500 kronor och 1 månad 1000 kronor.

Vid annonsering i PLAN (minst halvsida) kan annonsplats på planering.org köpas för 50 % av ordinarie pris.

Moms utgår inte. Priserna gäller vid leverans av färdig annons. Om vi ska göra annonsen tillkommer timkostnad.

Annonsen läggs på startsidan. Länkning till valfri webbsida ingår.


Leveranskrav för färdiga annonser

Annonsplatsens mått är 200 x 85 pixlar. Annonsen skickas som en bildfil (gif eller jpeg) till Jacob Witzell, e-post Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .

 
Annonsgranskning

Föreningen förbehåller sig rätten att avböja annons på planering.org. Detta kan t.ex. ske då annons strider mot svensk eller internationell lag, motverkar förenings syften eller kan väcka anstöt.

 
Reklamation och felaktiga annonser

Anmärkning mot införd annons skall göras senast inom en vecka efter annonsens publicering. Föreningens ansvar för fel i annonsen är begränsat till högst annonskostnaden.

 
Betalning

30 dagar från fakturadatum. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras 45 kronor. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad efter förfallodagen. Fakturafrågor ställs till FFS:s kansli, e-post Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , telefon 076-418 78 99.

 

Utgivningsplan PLAN 2015

PLAN 1 2015
Annonsbokning 21 januari
Annonsmaterial 23 januari
Till tryck 30 januari 
Utgivning 20 februari 

 

PLAN 2 2015

Annonsbokning 15 mars
Annonsmaterial 23 mars
Till tryck 30 mars 
Utgivning 20 april

 

PLAN 3 2015

Annonsbokning 15 maj
Annonsmaterial 23 maj
Till tryck 27 maj
Utgivning 17 juni

 

PLAN 4 2015

Annonsbokning 15 juni
Annonsmaterial 23 juni
Till tryck 30 juli
Utgivning 20 augusti

 

PLAN 5 2015

Annonsbokning 15 september
Annonsmaterial 23 september
Till tryck 29 september 
Utgivning 20 oktober

 

PLAN 6 2015

Annonsbokning 15 november
Annonsmaterial 23 november
Till tryck 27 november
Utgivning 18 december

Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2023