vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start / PLAN / Tidigare utgåvor 2013

Tidigare utgåvor

Tidigare utgåvor

PLAN har följt - och bidragit till - den svenska planeringsdebatten sedan 1947. Föreningen för Samhällsplanering planerar att publicera denna guldgruva med planeringshistoria på webben. Till dess följer här en sammanfattning av de senaste årens utgåvor av PLAN.

2014

plan2014-1-omslag


PLAN #1 2014 - Symboler & ideal

Årets första nummer av PLAN kom med flera nyheter. Tidskriften hade fått en något upputsad layout. Men framförallt hade PLAN fått en ny redaktion i redaktör Björn Ekelund och biträdande redaktör Malin Marntell, samtidigt som utgivningen utökades till sex nummer per år! Mer av initierade artiklar om samhällsplanering oftare, med andra ord.

Temat för numret: Symboler & ideal.2013

plan2013-1-omslag plan2013-23-omslag plan2013-4-omslag plan2013-5-6-omslag

 

PLAN #1 2013 - Planera för bostäder

Med PLAN #1 2013 lanserades tidskriftens nya formgivning och format. Numrets huvudtema var Planera för bostäder. 

Se omslag och innehållsförteckning.

 

PLAN #2-3 2013 - En djupdykning i parkeringsfrågan

Årets första dubbelnummer gjorde ett djupdyk i parkeringsfrågan!

Se omslag och innehållsförteckning.

 

PLAN #4 2013 - Värdeskapande i planeringen

Detta nummer hade värdeskapande i planeringen som huvudtema. Därtill, bland mycket annat, Gösta Blüchers invändningar mot betänkandet En effektivare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34) under rubriken "PBL i köttkvarnen".

Omslag och innehållsförteckning för PLAN #4.

 

PLAN #5-6 2013 - Barn & unga samt media & makt

Årets andra dubbelnummer behandlade barn och unga i planeringen, liksom media och makt. Därtill, bland annat, en intervju med journalisten Viktor Barth-Kron som utsetts till årets bevakare av Sveriges Arkitekter. Aktuell plan: Hamra Nationalpark, Ljusdal.

Omslag och innehållsförteckning för PLAN #5-6.

 
2012

PLAN #1 2012

plan2012-1

Tema gestaltning

Årets första nummer av tidskriften PLAN, med huvudtema gestaltning, utkom i början av april. Se omslag och innehållsförteckning (pdf).


 

PLAN #2-3 2012

Plan2012-1-2

Ett dubbelnummer av PLAN med huvudtema planeringsprocesser utkom i juni.

Ur innehållet

Tema Planeringsprocesser:
Introduktion • Mats Johan Lundström
Norsk og svensk PBL – i ulika retninger? • Helge Fiskaa
Att få saker att hända med strategiska planeringsprocesser • Charlotta Fredriksson
Framgång i planeringsprocesser • Erik Hedman
[SKA] Sociala konsekvensanalyser – planering med människor i fokus • Lisa Wistrand
Så skapas en hållbar dagvattenhantering • Kristina Hall, Ulf Thysell & Hans Bäckman
Debatt: Vilken framtid ska planeringen välja? • Carl Axling & Jimmie Andersén

Därtill:
Aktuell plan: Norra Vrinnevi, Norrköping
Ny kunskap om cykeltrafikanter och cykelstaden • Tobias Nordström
Strategier för bärkraftig stadsutveckling • Kjell Nilsson & Thomas Sick Nielsen
ESPON s efterfrågestyrda projekt – nya möjligheter för samhällsplanerare och forskare • F Snickars m fl
Det behövs ett nytt system för planer och tillstånd! • Thomas Kalbro, Eidar Lindgren & Jenny Paulsson
Litteratur: Vykort – men från när? • Bosse Bergman anmäler Ola Anderssons Vykort från Utopia

Framsida och innehållsförteckning (pdf)

Den 14 juni hölls releasefest för numret på Mälardalsrådet i Stockholm. På plats var nuvarande och flera tidigare redaktörer för PLAN.


 

PLAN #4 2012


plan2012-4-omslag

PLAN #4 fokuserar på visioner.

- Visoner som maktmedel, Josefina Syssner
- Tänk om det går..., Johanna Wahlqvist
- Det omöjliga är det nödvändiga, Josefin Wangel
- Vision Sverige 2025 – ur ett samhällsplaneringsperspektiv, S Adolfsson Jörby, J Resmark & M Storm
- Vision Sverige 2009, Carl-Johan Engström
- Älvstaden – öppen för världen, Bo Aronsson

- Nytt & noterat
- Ledare
- Delegationen för hållbara städer identifierar hinder för hållbar stadsutveckling..., L Dübeck & K Schylberg
- Den nya instansordningen, Carl-Gustaf Hagander
- Lars Husberger 1939–2012
- English Abstrackts


 

 

PLAN #5-6 2012


plan2012-4-omslag

PLAN #5-6 om handel och transporter

Ett välfyllt dubbelnummer av PLAN damp ner i brevlådan strax före jul med artiklar dels på temat handeln och transporterna, dels äldres livsmiljöer

Därtill behandlas bland annat storstadspolitik, Umeås nyligen prisade planering och medfinansiering som planeringsinstrument.

Se omslag och innehållsförteckning.


Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2023