vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start / PLAN / Utgivningsplan

Utgivningsplan

Utgivningsplan

Följande datum gäller för PLAN:s utgivning och annonsbokning under 2015. Angivna datum för annonsbokning gäller också som deadline för publicering av aktuell information från FFS lokalavdelningar.

 

PLAN 1 2015 - tema processer
Manusstopp 29 december 
Annonsbokning 19 januari 
Annonsmaterial 23 januari
Till tryck 30 januari 
Utgivning 20 februari 

 

PLAN 2 2015 - tema cykel

Manusstopp 1 mars
Annonsbokning 16 mars
Annonsmaterial 23 mars
Till tryck 30 mars 
Utgivning 20 april

 

PLAN 3 2015 - tema klimat

Manusstopp 24 april
Annonsbokning 11 maj
Annonsmaterial 23 maj
Till tryck 27 maj
Utgivning 17 juni

 

PLAN 4 2015 - tema kunskap

Manusstopp 29 maj
Annonsbokning 15 juni
Annonsmaterial 23 juni
Till tryck 30 juli
Utgivning 20 augusti

 

PLAN 5 2015 - tema psykologi

Manusstopp 30 augusti
Annonsbokning 17 september
Annonsmaterial 23 september
Till tryck 29 september 
Utgivning 20 oktober

 

PLAN 6 2015 - tema konst

Manusstopp 26 oktober
Annonsbokning 13 november
Annonsmaterial 23 november
Till tryck 27 november
Utgivning 18 december

Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2023