vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start /  

SPECIAL - planering för mer hållbar energianvändning

SPECIAL - planering för mer hållbar energianvändning

SPECIAL-logotyp

Specialnummer av PLAN med tema energi

Föreningen för Samhällsplanerings tidskrift PLAN avslutar 2014 med ett specialnummer om energi. Ladda ner numret av PLAN här!

 

SPECIAL BASIC i Västra Götaland

SPECIAL Basic-utbildningen har startat i Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg och kommer att avslutas i slutet av november. Därefter inleds SPECIAL Advanced där kommuner erbjöds processtöd under 2015 för att integrera energiperspektivet i den fysiska planeringen. Mer information hittar du här.

Länkar till referenslitteratur för SPECIAL BASIC finner du här.

 

Anmäl dig till SPECIAL BASIC Stockholm-Mälardalen

Under vinterhalvåret kommer FFS Stockholm-Mälardalen tillsammans med TMR/ Stockholms läns landsting och KTH att bjuda in till entotalt 24 timmar lång utbildningsserie i Stockholm och Uppsala en gång i månaden (6 x 4 timmar). De som anmäler sig till hela serien har förtur, men det går även att gå på ett fåtal/enstaka tillfällen. Mer information om utbildningsserien och hur du anmäler dig finner du här.

 

 

Kalendarium SPECIAL

 

BASIC 6: Goda planeringsprocesser och integration av energifrågorna i översiktlig planering

Välkommen till den sjätte och sista utbildningsomgången inom SPECIAL Basic - i Uppsala. Den här gången tittar vi närmare på vilka slags energifrågor som lämpar sig att behandla i den översiktliga planeringen (ÖP/FÖP), översiktsplaneringens förhållande till andra planer och strategier samt hur vi lägger upp planeringsprocesser där vi behandlar rätt fråga vid rätt tidpunkt och i rätt sammanhang.

Kursmomentet leds av gästprofessor Carl-Johan Engström, från KTH Samhällsplanering och miljö, som delar med sig av erfarenheter från såväl forskningsprojekt som planeringspraktik.

Torsdag 16 april kl 15.00 - 18.45. Vi är hos Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning, Stationsgatan 12, Uppsala (nytt bågformat hus vid centralstationen).

Vänligen anmäl dig till  Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den  senast den 14 april.

FFS är svensk partner i EU-projektet SPECIAL. Syftet är att öka samhällsplanerares kunskap och kompetens inom hållbar fysisk samhällsplanering med energi- och klimatfokus. SPECIAL fokuserar på att minska klyftan mellan energiplanering och rumslig/fysisk planering på lokal och regional nivå. Ett grundläggande mål är att snabba på utvecklingen och frambringa goda exempel på integrerade rumsliga planeringsstrategier för klimatsmarta städer och regioner.

 

SPECIAL i Sverige

Det svenska SPECIAL-arbetet vilar på två ben: SPECIAL Basic och SPECIAL Advanced.

SPECIAL BASIC är en utbildningsserie under 2014 som ger samhällsplanerare, planarkitekter, trafikplanerare, energistrateger, hållbarhetsstrateger och andra aktörer involverade i samhällsbyggnadsprocessen en grundläggande insikt i utmaningarna och möjligheterna för samhällsplaneringen att bidra till en hållbar energiomvandling i samhället. Utbildningen ges i Västra Götaland och Stockholm-Mälardalen under 2014-2015.

SPECIAL ADVANCED är ett erbjudande till kommuner i Stockholm-Mälardalen respektive Västra Götaland som är intresserade av att under 2015 utveckla sina planeringsprocesser och öka medarbetarnas kompetens gällande integrerade process- och arbetsmetoder inom fysisk planering, hållbar utveckling och energi.  Vi fördjupar oss i hur vi kan organisera och genomföra planeringsprocesser som bidrar till hållbar bebyggelseutveckling, med särskilt fokus på energieffektivitet och klimatpåverkan. SPECIAL erbjuder FoU-baserat processtöd från KTH. Något för din kommun? Kontakta FFS projektledare Mats Johan Lundström.

 

Om SPECIAL

SPECIAL (Spatial Planning and Energy for Communities In All Landscapes) är samarbetsprojekt mellan planeringsorganisationer i åtta EU-länder (SE, UK, IE, HU, IT, EL, DE, AT). Projektet startades våren 2013 och pågår till och med våren 2016. 

FFS är svensk projektpartner och samordnare av aktiviteterna i Sverige och fungerar som drivande konsulter i det svenska SPECIAL-projektet. FFS projektteam består av Mats Johan Lundström är (projektledare), Ulf Ranhagen och Carl-Johan Engström (båda seniorkonsulter). Tillsammans har de lång erfarenhet av liknande utbildnings- och processtödsprojekt, framförallt Uthållig kommun Fysisk planering och Den Goda Staden. FFS medverkan stöds genom medel från EU-programmet Intelligent Energy Europe och Energimyndigheten.

I Sverige samarbetar FFS med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), Stockholms läns landstings kontor för tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) och KTH Samhällsplanering och miljö. FFS är svensk projektpartner och samordnare av aktiviteterna i Sverige och fungerar som drivande konsulter i det svenska SPECIAL-projektet. Vi samarbetar även med lokala samarbetspartners (Sweco, Tyréns, Uppsala kommun, WSP och ÅF).


 

Kontakt

Om du vill veta mer om SPECIAL, kontakta FFS projektledare Mats Johan Lundström: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , 0733-423636.

 

SPECIAL-eu-funded

Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2023