vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start

Föreningen för Samhällsplanering

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) är en organisation för dig som är intresserad av planering för framtidens boende och arbete, infrastruktur, miljö, lokal- och regional utveckling, stadsbyggnad.

FFS arbetar både nationellt och regionalt genom att driva frågor om professionell utveckling och arrangera mötesplatser, studieresor och andra föreningsaktiviteter. Som medlem får du tidskriften PLAN, nyhetsbrevet e-PLAN, inbjudningar till våra aktiviteter och möjlighet att träffa andra planeringsintresserade, inte minst i våra lokalavdelningar.

 

 

Kalendarium

Som medlem i FFS är du välkommen på våra spännande mötesplatser och aktiviteter runt om i landet! 

 

FFS nationellt årsmöte 23 april

Den 23/4 arrangeras FFS nationella årsmöte på Sweco (Gjörwellsgatan 22) i Stockholm. Årsmötet börjar kl 16:00. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

 

Handlingar:

Årsmöteshandlingar 2015

Årsbokslut

Revisionsberättelse

 

Håll dig uppdaterad!

Få aktuell information genom att följa någon av våra informationskanaler:

- vår Facebook-sida, där vi publicerar kortare inlägg med föreningsinformation varvat med planeringsrelaterade notiser och länktips,

- vår blogg Planeringsbloggen, vars senaste inlägg du hittar i den vänstra kolumnen härintill, där vi publicerar lite längre inlägg

- vårt nyhetsbrev e-PLAN (se mer nedan)

 

PLAN: #1 år 2015 är nu ute

PLAN #1 år 2015 - Processer

Årets första nummer kom ut enligt planen den 22/2. Temat är processer. Många olika vinklingar på detta tema. 

PLAN nr 6 år 2014 - Energi, är ett specialnummer finansierat av projektet Special

PLAN nr 6 år 2014 har temat “Energi”, vilket också är temat för det EU projekt som FFS är med och driver under namnet SPECIAL, läs mer här.

 

PLAN nr 5 år 2014 - The impact of culture, är ett specialnummer finansierat av Tillväxtverket.

Konferensen "The impact of culture" genomfördes i Umeå, Europas kulturhuvudstad, den 23-24 september. Konferensen fokuserade på hur kultur och kreativa företag kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Konferensen var ett samarrangemang mellan flera olika aktörer och projektleddes av Tillväxtverket. I syfte att skapa en heltäckande och tillgänglig dokumentation för en bredare publik än enbart konferensdeltagarna, gavs FFS i uppdrag att göra ett specialnummer av vår tidskrift PLAN. Nu finns PLAN nr 5 år 2014 att ta del av i sin helhet via Tillväxtverkets webbsida. Konferensen genomfördes på engelska, varför också dokumentationen är på engelska. Vill du läsa en kortfattad dokumentation på svenska så finns den att ta del av här.

 

SPECIAL - planering för mer hållbar energianvändning

SPECIAL-logotyp

BASIC 6: Goda planeringsprocesser och integration av energifrågorna i översiktlig planering

Välkommen till den sjätte och sista utbildningsomgången inom SPECIAL Basic - i Uppsala. Den här gången tittar vi närmare på vilka slags energifrågor som lämpar sig att behandla i den översiktliga planeringen (ÖP/FÖP), översiktsplaneringens förhållande till andra planer och strategier samt hur vi lägger upp planeringsprocesser där vi behandlar rätt fråga vid rätt tidpunkt och i rätt sammanhang.

Kursmomentet leds av gästprofessor Carl-Johan Engström, från KTH Samhällsplanering och miljö, som delar med sig av erfarenheter från såväl forskningsprojekt som planeringspraktik.

Torsdag 16 april kl 15.00 - 18.45. Vi är hos Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning, Stationsgatan 12, Uppsala (nytt bågformat hus vid centralstationen).

Vänligen anmäl dig till  Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den  senast den 14 april.

 

SPECIAL: Hållbar fysisk samhällsplanering med energi- och klimatfokus

FFS är svensk partner i EU-projektet SPECIAL (Special Planning and Energy for Communities In All Landscapes). Syftet att öka samhällsplanerares kunskap och kompetens inom hållbar fysisk samhällsplanering med energi- och klimatfokus.SPECIAL är samarbetsprojekt mellan planeringsorganisationer i åtta EU-länder. Projektet startades våren 2013 och pågår till och med våren 2016. Läs mer!

 

NY BOK! Svensk planering presenterad – på engelska

Senast uppdaterad (Måndag, 24 Juni 2013 21:53)

2013-planbok-omslag-liten

Föreningens engelskspråkiga antologi om svensk planering har nu utkommit. Boken Planning and Sustainable Urban Development in Sweden ger perspektiv på det svenska planeringssystemet i 17 artiklar. Dessutom ges 15 konkreta exempel på hållbar stadsutveckling i Sverige.

FFS har även tidigare givit ut engelskpråkiga böcker om svensk planering. Senast den 2001 utgivna Swedish Planning – In times of diversity, något som FFS Planeringsbloggen skriver mer om.

FFS-Medlemmar erbjuds boken till rabatterat pris. Enklast beställer du genom att lägga på 200 kronor utöver medlemsavgiften, i samband med betalning av avgiften.

Självklart är även företag och organisationer välkomna att beställa boken.

Boken delfinansieras genom ekonomiskt stöd från Delegationen för hållbara städer. 

 

e-PLAN - FFS nya nyhetsbrev

FFS har fått en ny informationskanal - nyhetsbrev e-PLAN!

I e-PLAN får du föreningensinformation, samhällsplaneringsrelaterade notiser och länktips. Det finns också utrymme för platsannonser. Nyhetsbrevet är ett aktualitetsbetonat komplement till föreningens tidskrift PLAN, som även i fortsättningen kommer att utgöra stommen i föreningens kommunikation.

Under hösten och vintern prövar vi oss fram. Vill du vara med i arbete, ge innehållstips eller annonsera - kontakta redaktionen på Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .

Om du är FFS-medlem men inte har fått e-PLAN bör du på en gång kontakta kansliet, så att vi får din korrekta mail-adress. (I medlemsregistret saknas e-postadress för ett antal medlemmar. Det har också visat sig att vissa e-postadresser är felaktiga och returnerar e-PLAN.)

 

Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2023