vigo money
vigo money transfer ecuador
index of vigo
map 1
map 2 of vigo
xpress money branches in hyderabad
xpress money branches in india
xpress money branches in karachi
jamaica money transfer online
Start / SPECIAL - planering för mer hållbar energianvändning

SPECIAL - planering för mer hållbar energianvändning

SPECIAL-logotyp

BASIC 6: Goda planeringsprocesser och integration av energifrågorna i översiktlig planering

Välkommen till den sjätte och sista utbildningsomgången inom SPECIAL Basic - i Uppsala. Den här gången tittar vi närmare på vilka slags energifrågor som lämpar sig att behandla i den översiktliga planeringen (ÖP/FÖP), översiktsplaneringens förhållande till andra planer och strategier samt hur vi lägger upp planeringsprocesser där vi behandlar rätt fråga vid rätt tidpunkt och i rätt sammanhang.

Kursmomentet leds av gästprofessor Carl-Johan Engström, från KTH Samhällsplanering och miljö, som delar med sig av erfarenheter från såväl forskningsprojekt som planeringspraktik.

Torsdag 16 april kl 15.00 - 18.45. Vi är hos Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning, Stationsgatan 12, Uppsala (nytt bågformat hus vid centralstationen).

Vänligen anmäl dig till  Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den  senast den 14 april.

 

SPECIAL: Hållbar fysisk samhällsplanering med energi- och klimatfokus

FFS är svensk partner i EU-projektet SPECIAL (Special Planning and Energy for Communities In All Landscapes). Syftet att öka samhällsplanerares kunskap och kompetens inom hållbar fysisk samhällsplanering med energi- och klimatfokus.SPECIAL är samarbetsprojekt mellan planeringsorganisationer i åtta EU-länder. Projektet startades våren 2013 och pågår till och med våren 2016. Läs mer!

Föreningen för Samhällsplanering   c/o Kulturgeografiska institutionen   Stockholms universitet   106 91 Stockholm

© Copyright FFS 2023